= สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ ออนไลน์ เพื่ออิสลาม =

คลังความรู้

เน็ตไม่ค่อยแรง

เน็ตแรงปานกลาง

เน็ตแรงสุดๆ

Mureed Radio>> ดุอาอ์ ส่งคนเดินทาง
>> ดุอาอ์ เมื่อประสบสิ่งที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
>> ดุอาอ์ ก่อนลุกจากที่ประชุม (หรือวงสนทนา)
>> ดุอาอ์ ขณะสุญูดติลาวะฮฺ (สุญูดอันเนื่องจากการอ่าน)
>> ดุอาอ์ ให้พ้นจากความชั่ว
>> ดุอาอ์ เมื่อฝนตกหนัก แล้วกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สิน
>> ดุอาอ์ หลังรับประทานอาหาร
>> ดุอาอ์ สวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้ว
>> ดุอาอ์ เมื่อผู้อื่นเลี้ยงอาหารแก่เรา
>> ดุอาอ์ เมื่อผู้อื่นทำความดีให้แก่เรา
>> ดุอาอ์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์
>> ดุอาอ์ เมื่อเห็นฝนตก
>> ดุอาอ์ เมื่อฝนหยุดตก
>> ดุอาอ์ ขอให้มั่นคงในศาสนา
>> ดุอาอ์ เมื่อไปพำนักยังสถานที่หนึ่งที่ใด
>> ดุอาอ์ขอให้พ้นจากความชั่ว 5 ประการ
>> ดุอาอ์อวยพรกันในวันอีด
>> ดุอาอ์เยี่ยมผู้ตาย
>> ดุอาอ์เข้ากุบูรฺ
>> ดุอาอ์ก่อนให้สลามขณะนั่งตะชะฮฺฮุด
>> ดุอาอฺขอให้พ้นจากการลงโทษอย่างเฉียบพลันที่กล่าวตอนเช้าและตอนเย็น
>> ดุอาอ์ที่ท่านนบีมุหัมมัดขอให้แก่บุคคลที่แต่งงาน
>> ดุอาอ์ที่ขอให้แก่พ่อแม่ของเรา
>> อย่าลืมฉันในดุอาของท่าน
>> นี่คือ(ส่วนหนึ่ง)จากความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของฉัน
>>  ดุอาอฺละศีลอด
>> ดุอาอ์เยี่ยมคนป่วย
>> ดุอาอ์บรรเทาความเจ็บปวด
>> ดุอาอ์ในคืนลัยละตุลก็อด (โดยเฉพาะขอในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฏอน)
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"